Ta kontakt med vårt kontor på telefon 74 22 66 77 (sentralbord)

Kontaktskjema

E-post adresser
-: Ivar Hustad: ih@namsosadvokatene.no
-: Stein Aage Sørvig: sas@namsosadvokatene.no
-: Kirsten Reinert Hustad: krh@namsosadvokatene.no
-: Elsa Birgit Sætran: ebs@namsosadvokatene.no

Telefaks: 74 22 66 78
Postadresse: Advokatene Hustad og Sørvig AS
Postboks 500
7801 Namsos

Besøksadresse: Carl Gulbransons gt. 7 i Namsos.

Kart