Advokat Ivar Hustad
photo
Advokat Ivar Hustad er utdannet cand.jur fra universitetet i Oslo i 1971. Han ble advokat i 1973 og har siden 1998 hatt møterett for Høyesterett. Etter dommerfullmektigpraksis ved Hadeland og Land sorenskriverembete arbeidet han i advokatfirmaet BAHR i Oslo, med hovedsakelig forretningsjuridiske saker og noe prosedyre. Han kom til Namsos i 1974 i en godt opparbeidet praksis hos høyesterettsadvokat Trygve Wennewik med rådgivning og prosedyre innenfor alle juridiske spørsmål som oppstår i et distrikt som Namdalen, samt utstrakt rådgivning til kommuner.

Godkjent voldgiftsdommer DNA

Advokat Stein Aage Sørvig
photo
Advokat Stein Aage Sørvig er utdannet cand.jur fra universitetet i Oslo i 2000 og ble advokat i 2002.
Spesialfag er selskapsrett.

Godkjent advokatmekler DNA
Verv: Årsmøtets ordfører i Allskog 2013-2014

Advokat Kirsten Reinert Hustad
photo

Kirsten Reinert Hustad er master i rettsvitenskap fra universitetet i Tromsø fra 2007.

Elsa Birgit Sætran
photo

Elsa Birgit Sætran er advokatsekretær