Advokat Ivar Hustad

photo
Advokat Ivar Hustad er utdannet cand.jur fra universitetet i Oslo i 1971. Han ble advokat i 1973 og har siden 1998 hatt møterett for Høyesterett. Etter dommerfullmektigpraksis ved Hadeland og Land sorenskriverembete arbeidet han i advokatfirmaet BAHR i Oslo, med hovedsakelig forretningsjuridiske saker og noe prosedyre. Han kom til Namsos i 1974 i en godt opparbeidet praksis hos høyesterettsadvokat Trygve Wennewik med rådgivning og prosedyre innenfor alle juridiske spørsmål som oppstår i et distrikt som Namdalen, samt utstrakt rådgivning til kommuner.

Godkjent voldgiftsdommer DNA

Advokat Stein Aage Sørvig

photo
Advokat Stein Aage Sørvig er utdannet cand.jur fra universitetet i Oslo i 2000 og ble advokat i 2002. Spesialfag er selskapsrett. Har samarbeidsavtale med Norges bondelag og Norges automobilforbund (NAF).

Verv: Årsmøtets ordfører i Allskog 2013-2014.

Godkjent advokatmekler DNA.

Edyta Maria Majka

photo
Utdannet master i rettsvitenskap i 2009 fra Universitetet i Rzeszow, Polen.
Bodd i Norge siden 2010, snakker flytende norsk, polsk, russisk og engelsk.

Ida Bergslid

photo
Ida Bergslid er advokatsekretær